Entrevista a José Sevillà Aragonés, autor del projecte “Homenatge als republicans de Quart de les Valls”

Entrevista a José Sevillà Aragonés, autor del projecte “Homenatge als republicans de Quart de les Valls”, publicada a La República Les Valls.

josé sevillà aragonés
José Sevillà

M.M. L’Exposició “Homenatge als republicans de Quart de les Valls” ha estat un èxit de públic. Quins són els motius que t’han mogut a crear aquest projecte?

J.S. La situació de retallades i coerció d’allò públic com única alternativa front una situació de crisi m’ha impulsat a buscar altres opcions en la història.

No menys important, l’homenatjar i dignificar als republicans i les republicanes del meu poble que ja ens han deixat i en especial a Àngel Gaspar Inglada i Manuel Aragonés Altabella, únics que queden avui amb vida i que m’han ajudat a realitzar aquest treball.

L’afluència de públic ha estat molt alta, però, creus que l’exposició ha suposat un punt d’inflexió per a que la gent valore la recuperació de la memòria?

Espere i crec que sí, pense en que l’èxit que ha tingut l’exposició és perquè el boca a boca ha funcionat i al mateix temps, familiars han descobert que els seus avantpassats no tant llunyans (pares, avis, besavis) eren simpatitzants d’unes idees progressistes. Molta gent em va felicitar per haver-los fet descobrir les seves arrels i al mateix temps pense que la memòria també es descobrí al mateix temps que es valorà.

Has trobat més informació arran de l’exposició? El penses aprofitar per a seguir aprofundint en la investigació?

Per suposat que sí, la idea és recollir tot el material possible i seguir treballant per conscienciar a les persones de que altres formes de fer política són possibles.

En quant a les institucions. Veus una aposta ferma per recuperar la memòria o hi ha molta aparença i al final es queda en paper banyat?

El temps ho dirà, el que si és segur és que si no es treballen aquestes recuperacions de la memòria tot pareix indicar que hi ha mecanismes sistemàtics per  a fer oblidar. Però amb esforç i ganes la gent respon.

Creus que la recuperació de la memòria assegura una recuperació dels valors republicans i obrers?

Personalment pense que sí.

Quines similituds i diferències observes entre el Quart de les Valls dels anys 30 i l’actual?

A pesar de la crisi que estem patint, no podem negar que avui en dia es viu millor, però també és cert que anem encaminats cap a una societat  sinó igual, pareguda a la dels anys 30, amb unes diferències socials molt agudes.

El projecte no només consta d’una exposició visual, sinó també d’un futur llibre. Podries dir-nos algun avanç sobre com va el projecte i els trets més importants?

L’exposició és part del llibre, hi ha algunes dades més que posaré al llibre, com per exemple l’anticlericalisme, els noms dels carrers republicans, més algunes dades que espere trobar com la relació de tots els homes que estigueren als camps de concentració.

Amés, tinc en projecte una pàgina WEB en la que quede reflexat tot el material. La idea és difondre tota la informació possible per conscienciar i no oblidar.

Finalment, volem donar-te l’enhorabona pel teu treball i dir-te que estarem a l’espera de qualsevol novetat del projecte.

Entrevista a José Sevillà Aragonés, autor del “Homenaje a los republicanos de Quart de les Valls”.

Entrevista a José Sevillà Aragonés, autor del proyecto “Homenaje a los republicanos de Quart de les Valls”. Publicada en La República Les Valls.

MM. La Exposición “Homenaje a los republicanos de Quart de les Valls” ha sido un éxito de público. ¿Cuáles son los motivos que te han llevado a crear este proyecto?

J.S. La situación de recortes y coherción de lo público como única alternativa ante una situación de crisis me ha impulsado a buscar otras opciones en la historia.

No menos importante el homenajear y dignificar a los republicanos y las republicanas de mi pueblo ya fallecidos y en especial a Ángel Gaspar Inglada y Manuel Aragonés Altabella únicos que quedan hoy en día en vida y que me han ayudado a realizar este trabajo.

La afluencia de público ha sido muy alta, pero, ¿crees que la exposición ha supuesto un punto de inflexión para que la gente valore la recuperación de la memoria?

Espero y creo que sí, pienso en que el éxito que ha tenido la exposición es porque el boca a boca ha funcionado y al mismo tiempo familiares han descubierto que sus antepasados no tan lejanos (padres, abuelos, bisabuelos) eran simpatizantes de unas ideas progresistas. Muchas gente me felicitó por haberles hecho descubrir sus raíces y al mismo tiempo pienso que la memoria también se descubrió al mismo tiempo que se valoró.

¿Has encontrado más información a raíz de la exposición? ¿Piensas aprovecharlo para seguir profundizando en la investigación?

Por supuesto que sí, la idea es recoger todo el material posible y seguir trabajando para concienciar a las personas que otras formas de hacer política es posible.

En cuanto a las instituciones. ¿Ves una apuesta firme por recuperar la memoria o hay mucha apariencia y al final se queda en papel mojado?

El tiempo lo dirá, lo que sí es seguro que si no se trabajan estas recuperaciones de la memoria todo parece indicar que hay mecanismos sistemáticos para hacer olvidar. Pero  con esfuerzo y ganas la gente responde.

¿Crees que la recuperación de la memoria asegura una recuperación de los valores republicanos y obreros?

Para mi si, personalmente.

¿Qué similitudes y diferencias observas entre el Quart de les Valls de los años 30 y el actual?

Pese a la  crisis que estamos sufriendo, no podemos negar que hoy en día se vive mejor, pero también es cierto que vamos encaminados fuertemente hacia una sociedad sino igual muy parecida a la de los años treinta. Con unas diferencias sociales muy agudas.

El proyecto no sólo consta de una exposición visual, también de un futuro libro. ¿Podrías darnos algún avance sobre cómo va el libro?

La exposición es parte del libro, hay algunos datos más que pondré en el libro, como por ejemplo el anticlericalismo, los callejeros con nombres de republicanos en las calles, mas algunos datos que espero encontrar como la relación de todos los hombres que estuvieron en campos de concentración.

Además tengo en proyecto una página Web en la que quede reflejado todo el material. La idea es difundir toda la información posible  para concienciar y no olvidar.

Finalmente, queremos darte la enhorabuena por tu trabajo y decirte que estaremos a la espera de cualquier novedad del proyecto.