Sobre la llibertat de premsa

Estem acostumats a que en la televisió, la radio o els periòdics s’acuse a altres països de no tindre llibertat de premsa. És per això que hauríem de preguntar-nos l’estat de la llibertat de premsa a Espanya.

El primer que hauríem de fer és conèixer la propietat d’aquests mitjans, que pot ser pública o privada.

Els Mitjans de titularitat pública

imagesdSón propietat de tots nosaltres i estan regulades per Llei. A pesar de les delimitacions legals, els governs aconsegueixen utilitzar-la en benefici del poder econòmic. Tenim per exemple RTVE, Televisió de Catalunya o Canal Sur, etc.

Tampoc podem parlar de mitjans públics sense comentar el fenòmen de l’externalització de serveis. La compra de programes a productores privades suposa un desviament de fons públics cap a butxaques privades. Tenim l’exemple de la gestió de RTVV, en la qual només han fet que enriquir a quatre amics mentre ens deixaven sense una televisió pública, de qualitat i en valencià. És per això que devem preguntar-nos qui es beneficia finalment d’aquesta forma d’utilitzar un mitjà públic: les grans empreses i els bancs que financen als partits com el PP i PSOE, qui sempre estan al seu servei.

Els mitjans de propietat privada

Pertanyen a multinacionals i bancs, grans fortunes espanyoles, grans empreses de la construcció i l’església catòlica.

  • Mediaset España controla Tele 5, Cuatro, FDF, Divinity, entre altres. Els principals accionistes són Mediaset Investimenti (41,552%), del cual és accionista majoritari Silvio Berlusconi; y Grup Prisa (17,336%).
  • A3Media controla Antena 3, La Sexta, Onda Cero, La Razón, Europa FM, entre d’altres. Els principals accionistes són el Grupo Planeta amb un 41,70% (propietat de la família Lara) i RTL Group amb un 19,17%. En quant GIA La Sexta S.A. té com a accionistes a personatges com Alicia Koplowitz (FCC), Rafael del Pino Calvo-Sotelo (Ferrovial) o un dels especuladors mundials més influents, Georges Soros.
  • Prisa: El País, El Huffington Post, La Ser, As, Los 40 Principales, Cadena Dial, així com l’editorial Santillana, entre d’altres. Al voltant del 40% de Prisa fou adquirida en 2012 per Liberty Acquisition Holdingsy Special Purpose Acquisition Corporations (SPAC), entre els que trobem Goldman Sachs, Morgan Stanley o Deutsche Bank. La família Polanco és qui més accions concentra (16,13%). També són accionistes de Prisa el Banco Santander, Caixabanc, Telefónica o l’home més ric del món, Carlos Slim.

 Quin producte venen al públic?

Podeu observar com un mateix grup accionarial controla mitjans aparentment diferents com La Sexta, Antena 3 o La Razón; Tele Cinco i Cuatro, o El País i el Huffington Post. Com és evident, cap propietari deixa que es publique res en contra dels seus interessos. Es tracta d’oferir una certa diversitat sempre dins d’un marge que no es pot sobrepassar.

33Si vos fixeu, totes les tertúlies televisives i radiofòniques estaven marcades -fins fa poc de temps- per un bipartidisme descarat en el que tan sols apareixien CIU i PNV de quan en quan. Ara tot ha canviat: hi ha debats a tota hora, inclús en Prime Time. La principal novetat és que hi ha més opcions al debat. Podem trobar inclús noves forces polítiques extraparlamentàries.

A pesar del que puga parèixer, tot segueix el guió establert encara que apareguen representants de forces antisistema. És per això que quan apareix un dels nostres, sempre està en minoria i ha de fer front als clixés i a comportaments irrespectuosos de la resta. Altra història són aquells que accepten els marges del sistema i de la neollengua.

Quin paper tenen els mitjans en les Primàries? Si nosaltres tenim un sistema tant democràtic o més que les primàries, per què hem d’acceptar el que venen els mitjans?- Perquè ells decanten la balança entre candidats de qualsevol partit cap a aquell que més li convé. Entre un candidat desconegut i un que apareix a la TV, difícilment guanyarà el primer. Aleshores, que un candidat aparega en TV i altre no, és de tot menys democràtic. A cas penseu que amb el que val un segon de TV van a regalar-lo així com així?

Podem tindre la classe treballadora un gran mitjà de comunicació lliure de les mentides capitalistes? -No. Aquesta és la llibertat de premsa que tenim. Per això hem de crear milers de publicacions com aquesta a cada poble, barri o ciutat. “Crear dos, tres… molts Mundo Obrero, eixa és la consigna.”

Hablemos de fraude fiscal pero también de plusvalía

El fraude fiscal es uno de los principales robos que sufrimos pero, ¿es ese el problema de fondo?

A menudo hablamos del fraude fiscal como si fuera el motor de nuestros males. Seguramente habrás escuchado que “si erradicamos o reducimos el fraude fiscal solucionaremos buena parte de nuestros problemas”. Si bien es cierto que podríamos destinar más recursos hacia donde más se necesitan, esta medida no cambia el problema de fondo, por muy necesaria que sea.

Cuando exigimos la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, muchos privatizados anteriormente, los “neo” -liberales nos acusan de atentar contra la libertad individual y la propiedad privada como si de un robo se tratase. Nuestra respuesta suele ser del tipo “debe prevalecer el bien común por encima del individual”. Si bien la respuesta no es incorrecta, esto de anteponer lo público frente a lo privado no responde a la acusación de robo por parte de los neoliberales. Parece como si tuviésemos que arrepentirnos por nacionalizar o tomar una empresa.

Es hora de preguntarnos: ¿Quién roba a quién?

ResignaciónSi además de hacer prevalecer aquello de todos frente al interés de una minoría, añadiésemos al debate la plusvalía, nuestros antagónicos tendrían serios problemas para defender sus posturas. Por lo tanto, es imprescindible comprender el modo de producción capitalista, el desarrollo de las fuerzas productivas, la división del trabajo y la propiedad de los medios de producción. Sólo de esta manera comprenderemos y podremos explicar quién roba a quién.

Una vez sabemos quién roba a quién, comprenderemos que el fraude fiscal es una de las partes secundarias de este robo. No deberíamos tomar la parte por el todo, a no ser que queramos quedarnos a mitad camino.

Parlem de frau fiscal però també de plusvàlua

El frau fiscal és un dels principals robatoris que sofrim però, és eixe el problema de fons?

Sovint, parlem del frau fiscal com si fos el motor dels nostres mals. Segurament heu escoltat això de “si eradiquem o reduïm el frau fiscal solucionarem bona part dels nostres problemes”. Si bé és cert que podríem destinar més recursos cap on més es necessiten, aquesta mesura no canvia el problema de fons, per molt necessària que siga.

Quan exigim la nacionalització de sectors estratègics de l’economia, molts d’ells privatitzats anteriorment, els “neo”-liberals ens acusen d’atemptar contra la llibertat individual i la propietat privada com si d’un robatori es tractara. La nostra resposta sol ser del tipus “ha de prevaler el bé comú per damunt de l’individual”. Si bé la resposta no és incorrecta, això d’anteposar allò públic front a allò privat, no respon a l’acusació de robatori per part dels neoliberals. Pareix com si haguérem de penedir-nos per nacionalitzar o prendre una empresa.

És hora de preguntar-nos: Qui roba a qui?

ResignaciónSi a més de fer prevaldre allò de tots front a l’interès d’una minoria, afegirem al debat la plusvàlua, els nostres antagònics tindrien seriosos problemes per defendre les seues postures. Per tant, és imprescindible comprendre el mode de producció capitalista, el desenvolupament de les forces productives, la divisió del treball i la propietat dels mitjans de producció. Sols d’aquesta manera comprendrem i podrem explicar qui roba a qui.

Una volta sabem qui roba a qui, comprendrem que el frau fiscal és una de les parts secundaries d’aquest robatori. No deuríem prendre la part pel tot, a no ser que ens vulguem quedar a meitat camí.

LOS MEDIOS DE MANIPULACIÓN Y EL ESCUADRÓN SUICIDA DE LA VIDA DE BRIAN

La publicidad está en todas partes: en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las vallas publicitarias, etc. Nadie negará que es uno de los instrumentos más poderosos que existen. No obstante, para seguir hablando de este  instrumento debemos cuestionar para qué intereses y para quién sirve.

En un sistema económico de producción capitalista en el que existen esencialmente dos clases antagónicas, la clase dominante utiliza esta herramienta para dominar a la dominada mientras que ésta, para liberarse. Aunque esto sea evidente, muchos no lo ven así. En primer lugar, porque los principales medios de comunicación están en manos del capital y el pensamiento que difunden es hegemónico. En segundo lugar, porque el proletariado, al estar huérfano de medios propios queda a merced de los medios de sus antagónicos. Por tanto, si los oprimidos no disponemos de medios de comunicación liberadores, difícilmente nos liberaremos.

¿Qué hacer?

Existen dos opciones. La primera, ineludible, consiste en crear nuestros propios medios. Teniendo en cuenta que nuestros recursos son inmensamente menores que los del capital, tendremos que ser sumamente inteligentes para crear redes de información y contra-manipulación útiles.

La segunda opción, que parece estar de moda, pasaría por intentar apoderarse de los medios del enemigo de clase o como dicen algunos, “aprovecharse” de las oportunidades que nos brindan. Evidentemente, esto es inviable a no ser que los propietarios sean el “escuadrón suicida de La vida de Brian”. ¿Significa esto que no debemos aprovechar las invitaciones a los platós de televisión o negar una entrevista? –Por supuesto que no, pero deberíamos plantearnos por qué invitan a determinados compañeros ahora cuando nos han ignorado sistemáticamente durante años. ¿Se debe a que estos medios estaban perdiendo credibilidad y ahora buscan legitimarse con una cierta variedad? -A la vista está que han abierto el abanico a otros partidos más allá del bipartidismo. Incluso han puesto los debates políticos por las mañanas o en el prime-time del sábado. El caso es que abundan las tertulias y las “opciones”. Ante un empeoramiento de nuestras condiciones de vida, el capital ha optado por lanzar una amplia gama de opciones dentro de sus límites antes de que seamos nosotros quienes mostremos una alternativa real. Esto nos puede llevar a pensar que nosotros (o los elegidos) no seamos tan peligrosos para el sistema como pensamos.

escuadron suicidaY es que con lo que cuesta un segundo de TV, da que pensar cuando nos lo ceden. Con esto no quiero decir que esté en contra de que nuestros dirigentes acudan. Es más, me cabreo porque no aprovechen la ocasión para desmontarles el teatrillo. Aunque bien mirado, dejarían de llamarles.

A no ser, como he dicho antes, que los propietarios sean “el escuadrón suicida de La vida de Brian”. Algunos así lo creen.

El fascismo avanza. Nosotros sonreímos.

Lo siento. Me he cansado de escuchar que “el miedo está cambiando de bando”. ¿De verdad somos tan ingenuos?

El único miedo que tiene un capitalista es que la clase obrera (su antagónica) se organice para derrocarla. Lo demás son historias. Lo que hay es una reestructuración de los actuales Estados para adaptarse a las necesidades del sistema económico. Esto es: ante un evidente aumento de la explotación y un empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera, el Estado burgués muestra cada vez más claramente su naturaleza represora. Esto no responde a un miedo a lo que tienen enfrente actualmente sino a lo que pueda surgir en un futuro, pues no existe nada ahora que suponga un peligro a sus intereses de clase por mucho que algunos hablen de “empoderamiento ciudadano”.

Prácticamente todo lo que se supone que está contra los intereses capitalistas se mueve al ritmo de lo que marca el enemigo: primarias, modas, ciudadanismo desclasado, negación de la lucha de clases, adanismo y líderes aupados por los medios de manipulación de masas. Mucho retuit y “me gusta” a eslóganes vacíos on-line y poca calle. Vamos, lo que haga falta mientras no se organice la clase obrera.

Lo poco que quedaba de organización obrera se encuentra ante uno de los ataques más bien orquestados de la historia reciente. Un viento sigiloso que maneja a su antojo a los partidos obreros como si fuesen veletas que de tanto girar se acabarán rompiendo. El papel del militante está perdiendo protagonismo y poder en unas organizaciones que aceptan la estafa de las primarias, en las cuales no son los militantes (ni los simpatizantes) quienes eligen a sus candidatos, sino la clase dominante a través de sus medios de comunicación.

Lo cierto es que los nuevos líderes, aupados por esos medios son jóvenes y están muy preparados. Hablan mucho pero dicen muy poco. Por no decir, no dicen ni la palabra “trabajadores” a pesar de ser de partidos de izquierda.

MIEDOCAMBIADEBANDO“Necesitamos adaptar el lenguaje”, “no somos ni de izquierdas ni de derechas”, “hay que aprovechar el tirón mediático pues sin salir en la TV no pasaremos del 10% en las elecciones”, etc. ¿Se trata de ganar unas elecciones a toda cualquier precio? ¿sin más? A menudo olvidamos que vivimos en un Estado burgués y que si algún día conseguimos llegar al gobierno y hacer temblar al poder económico nos sacarán los tanques y nos barrerán del mapa. Sin organizar a nuestra clase y construir un verdadero contrapoder no conseguiremos nada. Es por ello que me pregunto si lo de pretender dar la vuelta a la tortilla ganando unas elecciones se debe a una enorme ingenuidad o simplemente a que los nuevos líderes saben que nunca tocarán los intereses del capital.

Lo que más me preocupa de todo esto es el enorme poder mediático que han adquirido los nuevos líderes. Un poder que cada vez se sitúa más por encima de la propia organización. Algo muy peligroso.

En cuanto al discurso hemos pasado a tener eslóganes y conceptos molones: “el miedo está cambiando de bando”, “sonriamos”, “empoderamiento ciudadano”, “recuperemos la ilusión y la esperanza”, etc. Lo cierto es que mientras muchos griegos se ilusionan con Syriza –desconozco si llegará a cuestionar al capital en un hipotético gobierno-, Amanecer Dorado sigue creciendo. Veremos en manos de quién caemos cuando nos cansemos de sonreír y nos invada la desilusión al ver que lo del empoderamiento ciudadano era todo humo y que el miedo no ha cambiado de bando.

Mientras tanto sonreímos, el fascismo sigue gobernando en Ucrania, creciendo en Grecia y en Francia. En España se le está preparando el terreno.

9 de enero 2015

Jharkhand: Bourgeoisie education in Maoist area.

Artículo de Sanjib sinha,

Jharkhand is the capital of success of Maoist movement in present India. In another way it can be said Jharkhand shows the path of success of Maoist movement in India. It’s one of the resourceful states in India. The state contains different types rich mineral, metal, coal etc. So many heavy industries have been established with the help of the resources. But the proletariat , working class there cant use little part of the resources for the development of their living standard. This proletariat, working class is maximum part of the state population. But pathetically they cant use the resources to provide their foods, cloths, home and their children education. There resources totally are being had , looted by state and international bourgeoisie classes using their oppressing / oppressor state system based on theory of labor stealing ! Against such pathetic anti people system maoist movement there has been powerful! Proletariat class there is seeing a red glorious future protecting the movement. Success of the poor’s movement has made Jharkhand government and bourgeoisie state fear. They are panicked thinking that if in such way maoist movement spreads, how can they be able to continue state oppression? So they have taken a clever war policy this time. The bourgeoisie state has planed to build 203 model schools. In the schools anti socialist teachings would be given. How to continue bourgeoisie stealing, that education would be given to the children. It can be said just attack to the base. Jharkhands pro maoist people should be alert about the clever policy. Good part of the bourgeoisie education should be taken . If the schools are used to preach anti socialist propaganda, armed opposition should be made. Maoist education should be preached in the schools separately.
Long live the poor’s revolution !
Comradely,
Sanjib sinha

Justícia per a tots (els rics)

Escolte dir a la presentadora de les notícies que encara que l’Estat paga gran part de la justícia a Espanya, els ciutadans també fan la seua aportació econòmica. Com si els diners de l’Estat eixiren d’un ou Kinder Sorpresa.

Igual que en Sanitat i Ensenyament se’ns parla de “Copagament”. D’això res. Açò és pagar dos vegades pel mateix servei. A més, cal recordar que qui perd un juí paga. Per tant no té lògica pagar abans del juí perquè serà un factor que portarà a molts a no acudir a la justícia.

En això consisteix la nova Llei de Taxes, en afegir dificultats per a l’accés a la justícia amb l’argument de “desembossar” els jutjats, ja que segons ells molta gent utilitza la “gratuïtat” de manera abusiva. No els preocupa res que ho facen els que poden pagar-ho.

Per posar un exemple, recórrer una multa de tràfic de 100 € suposarà posar 200 € (el doble de la sanció). En cas de perdre en primera instància, ens costaria 800 € recórrer. Com és evident, a una família amb pocs recursos no se li ocorrerà recórrer. En canvi, algú amb les butxaques plenes no tindrà problema per a fer-ho.

Més que desembossar el que pretenen amb esta Llei és limitar l’accés dels treballadors i les treballadores a la justícia.

La justícia serà per a qui la pague.