Sobre la llibertat de premsa

Estem acostumats a que en la televisió, la radio o els periòdics s’acuse a altres països de no tindre llibertat de premsa. És per això que hauríem de preguntar-nos l’estat de la llibertat de premsa a Espanya.

El primer que hauríem de fer és conèixer la propietat d’aquests mitjans, que pot ser pública o privada.

Els Mitjans de titularitat pública

imagesdSón propietat de tots nosaltres i estan regulades per Llei. A pesar de les delimitacions legals, els governs aconsegueixen utilitzar-la en benefici del poder econòmic. Tenim per exemple RTVE, Televisió de Catalunya o Canal Sur, etc.

Tampoc podem parlar de mitjans públics sense comentar el fenòmen de l’externalització de serveis. La compra de programes a productores privades suposa un desviament de fons públics cap a butxaques privades. Tenim l’exemple de la gestió de RTVV, en la qual només han fet que enriquir a quatre amics mentre ens deixaven sense una televisió pública, de qualitat i en valencià. És per això que devem preguntar-nos qui es beneficia finalment d’aquesta forma d’utilitzar un mitjà públic: les grans empreses i els bancs que financen als partits com el PP i PSOE, qui sempre estan al seu servei.

Els mitjans de propietat privada

Pertanyen a multinacionals i bancs, grans fortunes espanyoles, grans empreses de la construcció i l’església catòlica.

 • Mediaset España controla Tele 5, Cuatro, FDF, Divinity, entre altres. Els principals accionistes són Mediaset Investimenti (41,552%), del cual és accionista majoritari Silvio Berlusconi; y Grup Prisa (17,336%).
 • A3Media controla Antena 3, La Sexta, Onda Cero, La Razón, Europa FM, entre d’altres. Els principals accionistes són el Grupo Planeta amb un 41,70% (propietat de la família Lara) i RTL Group amb un 19,17%. En quant GIA La Sexta S.A. té com a accionistes a personatges com Alicia Koplowitz (FCC), Rafael del Pino Calvo-Sotelo (Ferrovial) o un dels especuladors mundials més influents, Georges Soros.
 • Prisa: El País, El Huffington Post, La Ser, As, Los 40 Principales, Cadena Dial, així com l’editorial Santillana, entre d’altres. Al voltant del 40% de Prisa fou adquirida en 2012 per Liberty Acquisition Holdingsy Special Purpose Acquisition Corporations (SPAC), entre els que trobem Goldman Sachs, Morgan Stanley o Deutsche Bank. La família Polanco és qui més accions concentra (16,13%). També són accionistes de Prisa el Banco Santander, Caixabanc, Telefónica o l’home més ric del món, Carlos Slim.

 Quin producte venen al públic?

Podeu observar com un mateix grup accionarial controla mitjans aparentment diferents com La Sexta, Antena 3 o La Razón; Tele Cinco i Cuatro, o El País i el Huffington Post. Com és evident, cap propietari deixa que es publique res en contra dels seus interessos. Es tracta d’oferir una certa diversitat sempre dins d’un marge que no es pot sobrepassar.

33Si vos fixeu, totes les tertúlies televisives i radiofòniques estaven marcades -fins fa poc de temps- per un bipartidisme descarat en el que tan sols apareixien CIU i PNV de quan en quan. Ara tot ha canviat: hi ha debats a tota hora, inclús en Prime Time. La principal novetat és que hi ha més opcions al debat. Podem trobar inclús noves forces polítiques extraparlamentàries.

A pesar del que puga parèixer, tot segueix el guió establert encara que apareguen representants de forces antisistema. És per això que quan apareix un dels nostres, sempre està en minoria i ha de fer front als clixés i a comportaments irrespectuosos de la resta. Altra història són aquells que accepten els marges del sistema i de la neollengua.

Quin paper tenen els mitjans en les Primàries? Si nosaltres tenim un sistema tant democràtic o més que les primàries, per què hem d’acceptar el que venen els mitjans?- Perquè ells decanten la balança entre candidats de qualsevol partit cap a aquell que més li convé. Entre un candidat desconegut i un que apareix a la TV, difícilment guanyarà el primer. Aleshores, que un candidat aparega en TV i altre no, és de tot menys democràtic. A cas penseu que amb el que val un segon de TV van a regalar-lo així com així?

Podem tindre la classe treballadora un gran mitjà de comunicació lliure de les mentides capitalistes? -No. Aquesta és la llibertat de premsa que tenim. Per això hem de crear milers de publicacions com aquesta a cada poble, barri o ciutat. “Crear dos, tres… molts Mundo Obrero, eixa és la consigna.”

Hablemos de fraude fiscal pero también de plusvalía

El fraude fiscal es uno de los principales robos que sufrimos pero, ¿es ese el problema de fondo?

A menudo hablamos del fraude fiscal como si fuera el motor de nuestros males. Seguramente habrás escuchado que “si erradicamos o reducimos el fraude fiscal solucionaremos buena parte de nuestros problemas”. Si bien es cierto que podríamos destinar más recursos hacia donde más se necesitan, esta medida no cambia el problema de fondo, por muy necesaria que sea.

Cuando exigimos la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, muchos privatizados anteriormente, los “neo” -liberales nos acusan de atentar contra la libertad individual y la propiedad privada como si de un robo se tratase. Nuestra respuesta suele ser del tipo “debe prevalecer el bien común por encima del individual”. Si bien la respuesta no es incorrecta, esto de anteponer lo público frente a lo privado no responde a la acusación de robo por parte de los neoliberales. Parece como si tuviésemos que arrepentirnos por nacionalizar o tomar una empresa.

Es hora de preguntarnos: ¿Quién roba a quién?

ResignaciónSi además de hacer prevalecer aquello de todos frente al interés de una minoría, añadiésemos al debate la plusvalía, nuestros antagónicos tendrían serios problemas para defender sus posturas. Por lo tanto, es imprescindible comprender el modo de producción capitalista, el desarrollo de las fuerzas productivas, la división del trabajo y la propiedad de los medios de producción. Sólo de esta manera comprenderemos y podremos explicar quién roba a quién.

Una vez sabemos quién roba a quién, comprenderemos que el fraude fiscal es una de las partes secundarias de este robo. No deberíamos tomar la parte por el todo, a no ser que queramos quedarnos a mitad camino.

Parlem de frau fiscal però també de plusvàlua

El frau fiscal és un dels principals robatoris que sofrim però, és eixe el problema de fons?

Sovint, parlem del frau fiscal com si fos el motor dels nostres mals. Segurament heu escoltat això de “si eradiquem o reduïm el frau fiscal solucionarem bona part dels nostres problemes”. Si bé és cert que podríem destinar més recursos cap on més es necessiten, aquesta mesura no canvia el problema de fons, per molt necessària que siga.

Quan exigim la nacionalització de sectors estratègics de l’economia, molts d’ells privatitzats anteriorment, els “neo”-liberals ens acusen d’atemptar contra la llibertat individual i la propietat privada com si d’un robatori es tractara. La nostra resposta sol ser del tipus “ha de prevaler el bé comú per damunt de l’individual”. Si bé la resposta no és incorrecta, això d’anteposar allò públic front a allò privat, no respon a l’acusació de robatori per part dels neoliberals. Pareix com si haguérem de penedir-nos per nacionalitzar o prendre una empresa.

És hora de preguntar-nos: Qui roba a qui?

ResignaciónSi a més de fer prevaldre allò de tots front a l’interès d’una minoria, afegirem al debat la plusvàlua, els nostres antagònics tindrien seriosos problemes per defendre les seues postures. Per tant, és imprescindible comprendre el mode de producció capitalista, el desenvolupament de les forces productives, la divisió del treball i la propietat dels mitjans de producció. Sols d’aquesta manera comprendrem i podrem explicar qui roba a qui.

Una volta sabem qui roba a qui, comprendrem que el frau fiscal és una de les parts secundaries d’aquest robatori. No deuríem prendre la part pel tot, a no ser que ens vulguem quedar a meitat camí.

LOS MEDIOS DE MANIPULACIÓN Y EL ESCUADRÓN SUICIDA DE LA VIDA DE BRIAN

La publicidad está en todas partes: en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las vallas publicitarias, etc. Nadie negará que es uno de los instrumentos más poderosos que existen. No obstante, para seguir hablando de este  instrumento debemos cuestionar para qué intereses y para quién sirve.

En un sistema económico de producción capitalista en el que existen esencialmente dos clases antagónicas, la clase dominante utiliza esta herramienta para dominar a la dominada mientras que ésta, para liberarse. Aunque esto sea evidente, muchos no lo ven así. En primer lugar, porque los principales medios de comunicación están en manos del capital y el pensamiento que difunden es hegemónico. En segundo lugar, porque el proletariado, al estar huérfano de medios propios queda a merced de los medios de sus antagónicos. Por tanto, si los oprimidos no disponemos de medios de comunicación liberadores, difícilmente nos liberaremos.

¿Qué hacer?

Existen dos opciones. La primera, ineludible, consiste en crear nuestros propios medios. Teniendo en cuenta que nuestros recursos son inmensamente menores que los del capital, tendremos que ser sumamente inteligentes para crear redes de información y contra-manipulación útiles.

La segunda opción, que parece estar de moda, pasaría por intentar apoderarse de los medios del enemigo de clase o como dicen algunos, “aprovecharse” de las oportunidades que nos brindan. Evidentemente, esto es inviable a no ser que los propietarios sean el “escuadrón suicida de La vida de Brian”. ¿Significa esto que no debemos aprovechar las invitaciones a los platós de televisión o negar una entrevista? –Por supuesto que no, pero deberíamos plantearnos por qué invitan a determinados compañeros ahora cuando nos han ignorado sistemáticamente durante años. ¿Se debe a que estos medios estaban perdiendo credibilidad y ahora buscan legitimarse con una cierta variedad? -A la vista está que han abierto el abanico a otros partidos más allá del bipartidismo. Incluso han puesto los debates políticos por las mañanas o en el prime-time del sábado. El caso es que abundan las tertulias y las “opciones”. Ante un empeoramiento de nuestras condiciones de vida, el capital ha optado por lanzar una amplia gama de opciones dentro de sus límites antes de que seamos nosotros quienes mostremos una alternativa real. Esto nos puede llevar a pensar que nosotros (o los elegidos) no seamos tan peligrosos para el sistema como pensamos.

escuadron suicidaY es que con lo que cuesta un segundo de TV, da que pensar cuando nos lo ceden. Con esto no quiero decir que esté en contra de que nuestros dirigentes acudan. Es más, me cabreo porque no aprovechen la ocasión para desmontarles el teatrillo. Aunque bien mirado, dejarían de llamarles.

A no ser, como he dicho antes, que los propietarios sean “el escuadrón suicida de La vida de Brian”. Algunos así lo creen.

El fascismo avanza. Nosotros sonreímos.

Lo siento. Me he cansado de escuchar que “el miedo está cambiando de bando”. ¿De verdad somos tan ingenuos?

El único miedo que tiene un capitalista es que la clase obrera (su antagónica) se organice para derrocarla. Lo demás son historias. Lo que hay es una reestructuración de los actuales Estados para adaptarse a las necesidades del sistema económico. Esto es: ante un evidente aumento de la explotación y un empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera, el Estado burgués muestra cada vez más claramente su naturaleza represora. Esto no responde a un miedo a lo que tienen enfrente actualmente sino a lo que pueda surgir en un futuro, pues no existe nada ahora que suponga un peligro a sus intereses de clase por mucho que algunos hablen de “empoderamiento ciudadano”.

Prácticamente todo lo que se supone que está contra los intereses capitalistas se mueve al ritmo de lo que marca el enemigo: primarias, modas, ciudadanismo desclasado, negación de la lucha de clases, adanismo y líderes aupados por los medios de manipulación de masas. Mucho retuit y “me gusta” a eslóganes vacíos on-line y poca calle. Vamos, lo que haga falta mientras no se organice la clase obrera.

Lo poco que quedaba de organización obrera se encuentra ante uno de los ataques más bien orquestados de la historia reciente. Un viento sigiloso que maneja a su antojo a los partidos obreros como si fuesen veletas que de tanto girar se acabarán rompiendo. El papel del militante está perdiendo protagonismo y poder en unas organizaciones que aceptan la estafa de las primarias, en las cuales no son los militantes (ni los simpatizantes) quienes eligen a sus candidatos, sino la clase dominante a través de sus medios de comunicación.

Lo cierto es que los nuevos líderes, aupados por esos medios son jóvenes y están muy preparados. Hablan mucho pero dicen muy poco. Por no decir, no dicen ni la palabra “trabajadores” a pesar de ser de partidos de izquierda.

MIEDOCAMBIADEBANDO“Necesitamos adaptar el lenguaje”, “no somos ni de izquierdas ni de derechas”, “hay que aprovechar el tirón mediático pues sin salir en la TV no pasaremos del 10% en las elecciones”, etc. ¿Se trata de ganar unas elecciones a toda cualquier precio? ¿sin más? A menudo olvidamos que vivimos en un Estado burgués y que si algún día conseguimos llegar al gobierno y hacer temblar al poder económico nos sacarán los tanques y nos barrerán del mapa. Sin organizar a nuestra clase y construir un verdadero contrapoder no conseguiremos nada. Es por ello que me pregunto si lo de pretender dar la vuelta a la tortilla ganando unas elecciones se debe a una enorme ingenuidad o simplemente a que los nuevos líderes saben que nunca tocarán los intereses del capital.

Lo que más me preocupa de todo esto es el enorme poder mediático que han adquirido los nuevos líderes. Un poder que cada vez se sitúa más por encima de la propia organización. Algo muy peligroso.

En cuanto al discurso hemos pasado a tener eslóganes y conceptos molones: “el miedo está cambiando de bando”, “sonriamos”, “empoderamiento ciudadano”, “recuperemos la ilusión y la esperanza”, etc. Lo cierto es que mientras muchos griegos se ilusionan con Syriza –desconozco si llegará a cuestionar al capital en un hipotético gobierno-, Amanecer Dorado sigue creciendo. Veremos en manos de quién caemos cuando nos cansemos de sonreír y nos invada la desilusión al ver que lo del empoderamiento ciudadano era todo humo y que el miedo no ha cambiado de bando.

Mientras tanto sonreímos, el fascismo sigue gobernando en Ucrania, creciendo en Grecia y en Francia. En España se le está preparando el terreno.

9 de enero 2015

Jharkhand: Bourgeoisie education in Maoist area.

Artículo de Sanjib sinha,

Jharkhand is the capital of success of Maoist movement in present India. In another way it can be said Jharkhand shows the path of success of Maoist movement in India. It’s one of the resourceful states in India. The state contains different types rich mineral, metal, coal etc. So many heavy industries have been established with the help of the resources. But the proletariat , working class there cant use little part of the resources for the development of their living standard. This proletariat, working class is maximum part of the state population. But pathetically they cant use the resources to provide their foods, cloths, home and their children education. There resources totally are being had , looted by state and international bourgeoisie classes using their oppressing / oppressor state system based on theory of labor stealing ! Against such pathetic anti people system maoist movement there has been powerful! Proletariat class there is seeing a red glorious future protecting the movement. Success of the poor’s movement has made Jharkhand government and bourgeoisie state fear. They are panicked thinking that if in such way maoist movement spreads, how can they be able to continue state oppression? So they have taken a clever war policy this time. The bourgeoisie state has planed to build 203 model schools. In the schools anti socialist teachings would be given. How to continue bourgeoisie stealing, that education would be given to the children. It can be said just attack to the base. Jharkhands pro maoist people should be alert about the clever policy. Good part of the bourgeoisie education should be taken . If the schools are used to preach anti socialist propaganda, armed opposition should be made. Maoist education should be preached in the schools separately.
Long live the poor’s revolution !
Comradely,
Sanjib sinha

Justícia per a tots (els rics)

Escolte dir a la presentadora de les notícies que encara que l’Estat paga gran part de la justícia a Espanya, els ciutadans també fan la seua aportació econòmica. Com si els diners de l’Estat eixiren d’un ou Kinder Sorpresa.

Igual que en Sanitat i Ensenyament se’ns parla de “Copagament”. D’això res. Açò és pagar dos vegades pel mateix servei. A més, cal recordar que qui perd un juí paga. Per tant no té lògica pagar abans del juí perquè serà un factor que portarà a molts a no acudir a la justícia.

En això consisteix la nova Llei de Taxes, en afegir dificultats per a l’accés a la justícia amb l’argument de “desembossar” els jutjats, ja que segons ells molta gent utilitza la “gratuïtat” de manera abusiva. No els preocupa res que ho facen els que poden pagar-ho.

Per posar un exemple, recórrer una multa de tràfic de 100 € suposarà posar 200 € (el doble de la sanció). En cas de perdre en primera instància, ens costaria 800 € recórrer. Com és evident, a una família amb pocs recursos no se li ocorrerà recórrer. En canvi, algú amb les butxaques plenes no tindrà problema per a fer-ho.

Més que desembossar el que pretenen amb esta Llei és limitar l’accés dels treballadors i les treballadores a la justícia.

La justícia serà per a qui la pague. 

Justicia para todos (los ricos)

Escucho decir a la presentadora de las noticias que aunque el Estado paga gran parte de la justicia en España, los ciudadanos también hacen su aportación económica. Como si el dinero del Estado saliese de un huevo Kinder Sorpresa.

Al igual que en Sanidad y Educación se nos habla de “Copago”. De eso nada. Esto consiste en pagar dos veces por el mismo servicio. Además, hay que recordar que quien pierde un juicio paga. Por lo tanto carece de lógica pagar antes del juicio pues será un factor que llevará a muchos a no acudir a la justicia.

En eso consiste la nueva Ley de Tasas, en añadir dificultades para el acceso a la justicia con el argumento de “desatascar” los juzgados, ya que según ellos mucha gente utiliza la “gratuidad” de manera abusiva. No les preocupa nada que hagan lo mismo quienes puedan pagarlo.

Por poner un ejemplo, recurrir una multa de tráfico de 100 € supondrá poner 200 € (el doble de la sanción). En caso de perder en primera instancia, nos costaría 800 € recurrir. Como es evidente, a una familia con pocos recursos no se les pasará por la cabeza recurrir. En cambio, alguien con los bolsillos llenos no tendrá problema para hacerlo.

Más que desatascar lo que pretenden con esta Ley es limitar el acceso de los trabajadores y las trabajadoras a la justicia.

La justicia será para quién la pague. 

¿Por qué gastan un millón y medio de € en artificios lacrimógenos y fumígenos?

Poco a poco nos vamos acostumbrando a las palabras “recorte”, “paro”, “crisis”, “ajuste” y “es necesario” de la misma manera  que vemos como algo normal y natural que existan personas sin techo en las calles. Precisamente a estas personas se les podrá multar por pedir limosna en Valladolid. ¿Esto es normal?

Mientras tanto, aparece en el BOE algo que asusta: adquisición de artificios lacrimógenos por valor de 1.071.770,40 euros netos, y fumígenos por valor de 416.799,60 euros. Algo similar ocurrió en octubre del 2011 cuando Grecia compró 400 tanques de guerra a EEUU por más de 1.000 millones. Con la que está cayendo.

No hace falta preguntarnos para qué sirve todo esto. Sería como decir que una porra sirve para aporrear al personal.

Pero vale, hasta aquí se entiende que un gobierno reaccionario que va empujando la vida de millones de personas hacia el abismo (a la velocidad de la luz) se prepare para responder las movilizaciones en respuesta a sus políticas. Pero no, el anuncio de licitación apareció en el BOE el 25 de junio de 2011, esto es, fue una adquisición del gobierno del PSOE. Eso sí, al PP le vendrá de perlas. Ni que lo tuviesen hablado…

Es como la reforma laboral, aunque el PSOE se posicione en contra de esta reforma laboral, la de su gobierno fue en la misma dirección. También deberíamos recordar que Zapatero ya nombró con la boca pequeña lo de “reformar el derecho de huelga” aunque la Patronal lo diga ahora con la boca grande. Podríamos hablar de la dación en pago, propuesta por IU en el congreso y que el PP rechazó y el PSOE se abstuvo. O de los porrazos a los estudiantes en el Lluís vives sin olvidar los de la huelga del 29 S.  Sí, ni aposta…

Con la escusa de la “crisis”, cargan los efectos de dicha estafa sobre los trabajadores y trabajadoras mientras los culpables se siguen forrando y escondiendo el dinero en paraísos fiscales. Nos recortan derechos laborales y sociales y como es normal, salimos a la calle a luchar por lo que es nuestro.

Para más inri, con nuestros impuestos pagan a los grises teñidos de azul democrático para taparnos la boca a porrazos, o como tienen previsto con artificios lacrimógenos y fumígenos.

Entre libertad y liberqué

«Libertad sí, pero ¿para QUIÉN? ¿Para hacer QUÉ?» V.I.Lenin

Es normal que se les llene la boca con la palabra “libertad”.

He aquí la libertad, su libertad. La del patrón que despide cada día con más facilidad; la del banquero que te desahucia; la del poderoso que manda a sus perros pegarte cuando protestas; la del chorizo que se sale de rositas con sus 293 abogados y una fianza (seguramente le pagarán por contarlo en TV); la de la multinacional que arrasa tu pueblo; la de los gobiernos que reducen los derechos que costaron tantos años de lucha; la de los imperialistas que ordenan guerras; la de los ricos que pagan unos impuestos que insultan; la de los militares que arrasan pueblos y masacran civiles; la del obispo que frente a la injusticia pide resignación; la del capitalista que vive de tu trabajo; la del policía que tortura democráticamente; la de los medios de manipulación Goebbeliana para lavarte el cerebro; o la de los que nos han estafado con esto que llaman crisis.

¿LiberQué?

Para pudrirse en el paro, o currar por una miseria (y da gracias); para perder tu casa y seguir pagándola; para manifestarte y que los nuevos “grises” te revienten a porrazos (democráticamente); para aquel que paso diez años en prisión por robar un simple jamón; para ver desaparecer tu entorno por un tren que pasa de largo; para ver normal, justo y necesario que lancen bombas de racimo en guerras lejanas “por nuestra seguridad”, para perder los derechos conquistados durante tantos años de lucha; para saber que cualquier día pueden invadir tu pueblo por macabros intereses, como hicieron con Irak, Libia y tantos otros más; para pagar impuestos que se dedican a salvar a los mismos bancos que te desahucian; para resignarse y entonar un “mea culpa” frente al altar; trabajar para que otro viva a tu costa; para morir en Guantánamo o en un CIEs español; o para creernos eso de “esto lo arreglamos entre todos” mientras ellos ya hace mucho que se lo arreglaron todo a nuestra costa.

Al menos tenemos la libertad de ser conscientes. ¿Qué tal si ahora lo arreglamos sin ellos?

Y mientras tanto…otra Reforma laboral

Kalvellido

Mientras tanto hablábamos del juez Garzón, la trama Gürtel y el deportista Contador, el gobierno del PP ha aprobado la Reforma laboral, el ataque más agresivo contra la clase obrera en los últimos años.

Algunas perlas de esta reforma:

 1. La patronal aumenta su poder con cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos.
 2. No tendrán ninguna traba administrativa para hacer un ERE. Además podrá ser aplicable al sector público.
 3. El INEM pasa a desviar su actividad a las ETT’s, auténticas empresas traficantes de esclavos, que pasan a ser como unas agencias de colocación.
 4. Se abarata el despido drásticamente y la patronal recibirá cuantiosas bonificaciones por contratación. Además los patronos podrán recibir parte de la prestación por desocupación de un parado.

Y lo que resulta más fuere aún, es la realización de trabajo social para la comunidad por parte de los parados que cobran prestación. Es decir, nos están diciendo que cobramos la prestación sin trabajar. Esto es erróneo y perverso: un parado no tiene la culpa ni de la crisis ni de los gobiernos que trabajan para la patronal y la banca; no cobra la prestación sin trabajar, cobra de lo que ha trabajado.

Aquí hay un símil con el mal llamado “copago”. Nos dicen que no puede ser todo “gratis”, como si la sanidad, la enseñanza, las prestaciones y las pensiones fueran regaladas. No, no y no. Todo lo que hemos recibido, ha estado previamente pagado por nuestros impuestos. Es más, por mucho que digan, toda la riqueza es producto del trabajo, y no de los patrones, ya que ellos no producen absolutamente nada que no sea paro y miseria. ¿Entonces quien regala a quien?

Pero ya lo sabemos, no es nada nuevo ni nos sorprende. Esta reforma no es algo aislado, sino que lleva un camino recorrido desde las políticas neoliberales de Milton Friedman y la Escuela de Chicago en el Chile de Pinochet, pasando por González y Maastricht, las políticas anti obreras del PP de Aznar y la última Reforma laboral neoliberal del PSOE de Zapatero y Rubalcaba.

Todos los derechos que tenemos o hemos llegado a tener no nos han sido regalados por nadie, los ha conseguido nuestra clase (y sus organizaciones) con lucha, palizas, penurias, miserias, cárceles, y sobretodo con muchas vidas.

A pesar de la brutalidad de estas políticas, lo más peligroso de todo es la aceptación del pensamiento neoliberal por parte de la clase trabajadora, ya que por muchas reformas y agresiones que suframos, con consciencia de clase y organización algún día le daremos la vuelta a la situación.

Ellos lo saben y mientras tanto nosotros miramos hacia otro lado, ellos, tanto ayer como hoy, como diría nuestro Ovidi, están “prenent-nos la mida” con tal de evitarlo.

Marco Malenin PCPV – LES VALLS

I mentrestant…altra Reforma laboral

kalvellido

Mentrestant parlàvem del jutge Garzón, la trama Gürtel y l’esportista Contador, el govern del PP ha aprovat la Reforma Laboral, l’atac més agressiu contra la classe obrera en els últims anys.

Algunes de les perles d’aquesta reforma:

 1. La patronal augmenta el seu poder amb clàusules de descolgament dels convenis col·lectius.
 2. No tindran cap trava administrativa per a fer un ERO (ERE). A més podrà ser aplicable al sector públic.
 3. L’INEM passa a desviar la seua activitat a les ETT’s, autèntiques empreses traficants d’esclaus, que pasen a ser com unes agències de col·locació.
 4. S’abaratirà l’acomiadament dràsticament i la patronal rebrà quantioses bonificacions per contractació. A més els patrons podran rebre part de la prestació de desocupació d’un aturat.

I el que resulta més fort encara, es la realització de treball social per a la comunitat per part dels aturats que cobren prestació. Es a dir, ens estan dient que cobrem la prestació sense treballar. Açò és erroni i pervers: un aturat no té la culpa ni de la crisi ni dels governs que treballen per a patronal i la banca; no cobra la prestació sense treballar, cobra del que ha treballat.

Ací hi ha un símil amb el mal anomenat “copagament”. Ens diuen que no pot ser tot “gratis”, com si la sanitat, l’ensenyament, les prestacions i les pensions foren regalades. No, no i no. Tot el que hem rebut, ha estat prèviament pagat pels nostres impostos. És més, per molt que diguen, tota la riquesa es producte del treball, i no dels patrons doncs ells no produeixen absolutament res que no siga atur i misèria. Aleshores qui regala a qui?

Però ja ho sabem, no és res de nou ni ens sorprèn. Aquesta reforma no és una cosa aïllada, sinó que porta un camí recorregut des de les polítiques neoliberals de Milton Friedman y l’Escola de Chicago al Chile de Pinochet, passant per González i Maastricht, les polítiques antiobreres del PP d’Aznar i la darrera Reforma Laboral Neoliberal del PSOE de Zapatero i Rubalcaba.

Tots els drets que tenim o hem arribat a tindre no han estat regalats per ningú, els ha aconseguit la nostra classe (i les seues organitzacions) amb lluita, pallisses, penúries, misèries, presons , i sobretot amb moltes vides.

A pesar de la brutalitat d’aquestes polítiques, el més perillós de tot és l’acceptació del pensament neoliberal per part de la classe treballadora, ja que per moltes reformes i agressions que sofrim, amb consciència de classe i organització algun dia capgirarem la situació.

Ells ho saben i mentrestant nosaltres mirem cap a un altre lloc, ells, tant ahir com avui, com diria el nostre Ovidi, estan “prenent-nos la mida” per tal d’evitar-ho.

Marco Malenin

`En la URSS todos teníamos suficiente sol y pan´

En la segunda quincena de diciembre en un canal de televisión ruso transmitieron un documental, un proyecto de Dmitri Kiselev llamado “URSS. El naufragio”. En los años 90 el nuevo gobierno nos prometía la abundancia.

La recibimos en su totalidad. Me gustaría dar las gracias al autor de la película, por recordarnos que una vez fuimos personas que vivían en un país grande, donde nadie se señalaba con el dedo, tú eres ruso, pero tú no eres ruso. Todos teníamos suficiente sol y pan, todos éramos soviéticos.

La nostalgia por la Unión Soviética no la sienten aquellos, a quienes les dio tiempo robar en la llamada perestroika y se bronceaban en las Islas Canarias y en Courchevel, e incluso es probable que no vivan en paz. Hoy en día están en las Islas Canarias, y en el futuro tal vez en la litera.

Nos íbamos tranquilos a la cama y tranquilamente nos despertábamos por la mañana, sabiendo que el día de mañana habrá trabajo, que el día 10 del mes recibiremos la paga y el 25, un anticipo. No tuve que pagar por la escuela y la universidad, pero recibíamos una buena educación, con la cual podríamos encontrar fácilmente trabajo en el extranjero. Nos curaban de forma gratuita. En julio de 2010, murió de cáncer, mi prima.

Era pensionista, no pudo encontrar 30.000 rublos para una operación, y ni siquiera daban garantía alguna. Estuvo acostada varios meses. Las dolorosas inyecciones también las tuvo que pagar. ¡He aquí los encantos del rico capitalismo! Antes de la caída de la URSS no nos asustaban con historias terribles en la radio y la televisión.

Nosotros con alegría escuchábamos noticias de que en algún lugar introdujeron una nueva fábrica, alguien voló al espacio de nuevo. Hoy en día la crónica del día es: en algún lugar una casa incendiada para la tercera edad, en otro lugar un edificio se derrumbó, en otro un investigador fue asesinado, en otro un diputado… Vivimos detrás de puertas de hierro, temiendo a los vecinos. La moral se hundió por los suelos.

El robo y el fraude se han convertido en un negocio. Los ladrones están en el poder. El asesinato ya no sorprende a nadie, se ha convertido en la norma de la vida. En los años 90 el nuevo gobierno nos prometía abundancia, criticando al gobierno soviético por las estanterías vacías. Recibimos abundancia en totalidad.

La salchicha costaba en los años 80, 1 rublo con 40 céntimos, eran de té y carne; ahora la salchicha es de pudín de soya y papel higiénico y cuesta 200 rublos por kg. y está en las estanterías no porque ahora se hayan convertido en abundantes, sino debido a que muchos no tienen con qué comprarla.

Los centavos ganados en el trabajo tampoco los dan a tiempo. Los retrasos en el salario de varios meses también se han convertido en norma. En los años 80 todos los trabajadores podían permitirse unas vacaciones para descansar en un viaje por la Unión, y, a veces completamente gratis. Ahora muy pocas personas van de viaje de vacaciones. El valor de la película reside también en que una vez más, vimos los rostros de aquellos que sin límite de sus propios intereses egoístas y por ambiciones, traicionaron nuestro país. Los vieron aquellos que nacieron en los años 90, y no los conocían.

Fue triste y doloroso ver cómo la bandera soviética, la bandera, que era el emblema de los constructores, de aquellos que cultivaban el grano, era la de los creadores. Dolorosamente grabado en el alma de las palabras del presentador Kiseliov.

Pero en sus palabras el acrónimo de la URSS suena como el desafío soviético, inspira optimismo y esperanza. Tarde o temprano, la Unión Soviética volverá de nuevo. La historia a veces regresa nuevamente. En Francia, después de la victoria de la revolución burguesa fue la restauración de los Borbones. Pero fue sólo temporal. El actual régimen depredador en Rusia no durará mucho tiempo, caerá de todas las maneras. Un sistema justo debe regresar.

Traducido por A. Morada
Fuente: Periódico “Sovietskaia Rossia” № 4 (13657) 19 de enero de 2012